Amalan Pengilangan Baik merupakan suatu sistem yang terdiri daripada proses, prosedur dan dokumentasi yang memastikan produk pembuatan, seperti makanan, kosmetik, dan barangan farmaseutikal, dihasilkan dan dikawal secara konsisten mengikut piawaian kualiti yang ditetapkan. Latihan ini memberi pengetahuan tentang (GMP) yang merupakan prinsip asas operasi dalam menghasilkan produk yang konsisten dan berkualiti.